Dùng Freeform để thiết kế kiến trúc hệ thống


Thằng freeform mới mà tích hợp thêm mấy cái object để design architect thì hay nhể. Mượt hơn DrawIO e nờ lần luôn

Ví dụ cho 1 architect đơn giản, nhanh và mượt hơn DrawIO, chất lượng export ra đẹp hơn nhiều full-widthPost a Comment

Mới hơn Cũ hơn