Hiển thị các bài đăng có nhãn Đạo

Thuật toán tham lam

Phần 1: Thuật toán Gọi là thuật toán tham lam nhưng thực chất tham lam không được gọi là thuật to…

4 quy tắc tâm linh của người Ấn

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp” Điều này có ng…

10 mẩu truyện đáng suy nghĩ

Lâu lâu không gõ được cái blog nào cả. Thôi thì đành viết vài mẩu truyện ngắn mà mình tâm đắc vậy…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào