Cách tạo mã UUID v4 bằng PHP


Vô cùng đơn giản nếu sử dụng 1 function sau

Code:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn