Hiển thị các bài đăng có nhãn Google Chrome

Google có thể phải bán lại Chrome nếu chính phủ Mỹ áp dụng chính sách chống độc quyền

Dưới chính sách hạn chế sự độc quyền của các hãng công nghệ lớn mà chính phủ Mỹ đưa ra, Google có t…

Hiệu năng Chrome trên macOS sẽ cải thiện đáng kể trong bản cập nhật tới

Google sẽ sớm tung ra một loạt các cập nhật nhằm cải thiện thời lượng pin và hiệu năng của Chrome c…

Trình duyệt Chrome ngày càng siết chặt quyền riêng tư và bảo mật trực quan hơn

Trình duyệt Google Chrome Cho đến bây giờ, các tác vụ bảo mật trong Chrome trong menu hay quản…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào