Giỗ ông

Hôm nay ngày giỗ ông. Người cháu yêu quý nhất. Xin lỗi ông vì cháu không về được:(


post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.