Ảnh du lịch bụi đền Trạng Trình

Vài bức hình chụp hôm đi chơi đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.