Quay về nhà cũ


Quay về nhà cũ.

Sau 1 tuần bị mất cái Domain. Cuối cùng cũng lấy được cái tên miền của những ngày đầu tiên rồi.

Domain anhung.info này là domain đầu tiên khi mình bắt đầu nghịch blog. Sau đó hết hạn và dùng tên miền nguyenanhung.net

Đến vừa rồi thì tên miền nguyenanhung.net này bị mất quyền sở hữu. tên miền anhung.info thì bị người khác đăng ký mất.

Nay vừa đẹp, lấy lại được tên miền cũ:D.

Sau này tiếp tục chinh chiến trên cái tên miền này, hehe:D

Go back :">
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn