Đại gia tiền lẻ:(

he he, lâu lắm deck viết được cái entry nào!

Đang nghe liên khúc nghèo, móc ví ra show hàng nào:">

post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.