Hiển thị các bài đăng có nhãn Stories

Tớ thích cậu đủ để…

Từng tin nhắn của cậu, tớ luôn lưu lại như những kỷ niệm đẹp, dù đó chỉ là những câu chuyện phiếm k…

Anh xin lỗi! sau này có tiền anh sẽ mua cho em!

Mua cho em con gấu kia đi anh. Con kia kìa... Vừa nói con bé vừa rướn người lên chỉ vào con gấu to…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào