Hiển thị các bài đăng có nhãn Sinh viên

Kỹ năng mềm vs Kỹ năng thực tế

Hôm nay trao đổi với 1 bạn sinh viên làm mình nhớ lại lần ngồi tuyển dụng với sếp mình. Đợt ấy, có …

Chiến lược "săn" công ty cho Sinh viên IT sắp tốt nghiệp

Vào dịp cuối năm cứ gần đến lễ bảo vệ tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm của các sinh viên CNTT thì thỉ…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào