Hiển thị các bài đăng có nhãn Family

Ông Ngoại

Ngồi đọc wikipedia về lịch sử QĐND Việt Nam mà nhớ ông ngoại da diết. Ông mất khi cháu vẫn cò…

Công việc, người thân, vision, target

Thật sự mà nói, cái tháng 12 này có quá nhiều việc xảy đến với mình. Người mình kính trọng nhất thì…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào