[Infographic] - Kỹ Năng Làm Việc Cần Thiết Trong Năm 2020


Chúng ta đang ở giữa giai đoạn cách mạng công nghệ và đang có những bước đầu tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, nhiều thứ đã có nhiều thay đổi trong cách thức kinh doanh và điều hành tổ chức. Trên thực tế, nhiều báo cáo chỉ ra rằng đến năm 2020, khoảng 5 triệu việc làm sẽ bị thay thế bởi máy móc.

full-width

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn