Toán

Hồi còn học cấp 3 và đại học mình vẫn hay tự hỏi tại sao phải học toán, học toán để làm gì? Chắc có lẽ do không thấy được sự ứng dụng thực tế của chúng.

Thời gian gần đây, khoảng 1 tháng liên tục chọc mạch và nghiên cứu sâu hơn về cái gọi là computer science mới thấy từ program tưởng như chẳng có dây mơ rễ má gì nhưng khi vọc kĩ mới thấy toàn toán là toán. Không hiểu và giỏi toán thì chắc chắn không thể làm được. Học toán giỏi rất khó, nhưng không giỏi toán thì làm gì cũng khó.

Chợt nghĩ rằng, cách dạy toán nói riêng và cách dạy học nói chung tốt nhất là kết hợp song song giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế. Hồi đi học, đặc biệt là học toán thì toàn lý thuyết suông, còn chẳng thấy dạy ứng dụng thực tế gì cả. Hèn gì mà mình học toán ngu

Khi động vào công việc thực tế, bỏ công nghiền ngẫm và nghiên cứu, chợt nhận ra rằng những cái thứ mà mình đang bỏ công nghiên cứu kia phần lớn đều được dạy trong trường học, nhưng là 1 kiểu gì đó lướt qua và không thực sự chạm tới vấn đề.

Chắc là mình vẫn ngu

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn