WordPress đạt mốc hơn 50 triệu website dùng làm nền tảng

Nền tảng mã nguồn mở blog WordPress đã đạt một dấu mốc quan trọng: có hơn 50 triệu website sử dụng làm nền tảng, khoảng một nửa trong số này được đặt tại WordPress.com.

Mỗi tháng cũng có hơn 287 triệu người duyệt qua 2,5 tỉ trang đăng tại WordPress.com và trung bình một ngày, những người sử dụng WordPress.com tạo khoảng 500 nghìn bài viết mới và 400 nghìn bình luận mới, số liệu này lấy từ website thống kê chính thức của WordPress.

Gần đây, đối thủ của WordPress là Tumblr có hơn 20 triệu blog, vượt qua WordPress.com về số blog sử dụng làm nền tảng.

Tuy nhiên, không giống như Tumblr, WordPress cho phép người dùng cài đặt và sử dụng nền tảng này trên chính máy chủ của họ. Nhờ tính đơn giản và linh hoạt của mình, WordPress không chỉ sử dụng để phát triển blog mà còn có thể dùng cho các loại trang web khác như cá nhân, thương mại và cộng đồng.

Cũng theo website thống kê của WordPress, các trang blog đặt tại WordPress.com viết bằng khoảng 120 ngôn ngữ và trong top 10 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thì tiếng Việt đứng thứ 9 với khoảng 1,1% blog viết bằng tiếng Việt đặt tại WordPress.com.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn