Tools chia nhỏ database

Tool SQLDumpSplitter dùng để chia nhỏ file *.sql với dung lượng lớn.
Cách thức: Chương trình sẽ tạo ra 1 file *.sql cấu trúc data (cái này mình sẽ restone đầu tiên) và tạo ra các file chứa dữ liệu (dạng insert)
Bước 1: Chọn file *.sql cần chia nhỏ

Bước 2: Chọn dung lượng file muốn chia nhỏ

Bước 3: Chọn nơi lưu trũ file chia nhỏ

Bước 4: Chọn Execute

Thế là xong, up từng cái một lên server rồi restone.

Chú ý: upload file DataStructure.sql trong đống data chia nhỏ đầu tiên nhé, thông thường là file ở dưới cùng đó;)

Quan trọng: Link download Tools: http://dl.dropboxusercontent.com/u/70588722/Software/SQLDumpSplitter.zip

Chào thân ái & quyết thắng :D
post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.