0

Hạng Tịch, Hoài Âm hay Tử Phòng

Hán Sở tranh hùng, ngoài đồng chí Lưu (manh) Bang ra thì 3 anh này nổi tiếng nhất. 3 anh với 3 thái độ hoàn toàn khác nhau. Cái kết cũng khác nhau.

Hạng Tịch (Vũ): Tây Sở Bá Vương vũ dũng nghìn năm không có lấy 1. Anh hùng bản sắc, anh hùng triệt để. Đập nồi dìm thuyền, đem vài vạn binh đập cho Lưu Bang chạy tới tấp. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân (Ngu Cơ) để rồi ôm hận khi không về bờ Đông. Khi chết không thành đế nhưng Thái Sử Công vẫn liệt vào hàng bản kỷ bên cạnh thiên cổ nhất đế Doanh Chính.

Hoài Âm hầu Hàn Tín: “chiến thần”, “vương tướng” nghìn năm không có lấy 1 (trước có  Vũ An quân  Bạch Khởi, sau có Nhạc Võ Mục). Đạo làm tướng 5 tài - 10 lỗi đủ cả. Xuất thân nghèo khó. Khó khăn lắm mới thành anh hùng. Vũ dũng thì gần như Hoài Âm hầu nắm, nghiêng về ai người đó thắng. Về nhẫn thì chịu nhục luồn trôn, ăn cơm nhờ bà giặt vải mà vẫn thành Hán Sơ tam kiệt. “ Nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hoài Âm Hầu.”. Cuối cùng phải chết dưới tay 1 mụ đàn bà. Xương thịt bị róc, vạn kiếp bất phục.

Trương Tử Phòng - Trương Lương: Mưu thánh, trong 10 đại quân sư chỉ xếp sau Khương Tử Nha và Tôn Tẫn, cỡ Gia Cát hoặc Lưu Cơ chỉ đáng xách dép. Xuất thân dân chủ tiểu tư sản điển hình. Bán cả nhà cửa đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Sau nhờ chữ nhẫn mà được Hoàng Thạch Công trao cho bộ binh pháp, nổi tiếng đến mức trở thành thần tượng của anh Long (Long Vương - trong phim Tây Du Ký - Đoạn Ngộ Không bỏ thầy sau khi oánh cướp). Trở thành quân sư, thầy của hoàng đế - “ Bàn mưu kế ở trong màn trướng, quyết định sự thắng lợi ở ngoài ngàn dặm”. Công thành thân thoái thiên chi đạo. Xong việc rũ tay tu tiên, hưởng kiếp an nhàn của Xích Tùng Tử.

--------------

Tự hỏi, 3 người trên, sự nghiệp khác nhau nhưng đều là anh hùng thiên cổ nghìn năm không có lấy 1.

Xét về dũng: chẳng ai qua nổi Tây Sở Bá Vương.

Xét về trí: Trương Tử Phòng nhận thứ 2 thì không ai là số 1.

Hoài Âm hầu thì có cả 2. Minh tu sạn đạo - Ám độ Trần Thương, bình định Tam Tần, diệt Ngụy, lấy Triệu, thuận tay chiếm luôn nước Yên.

Nên chọn thái độ sống như thế nào?
Xem chi tiết
0

Thư tình chàng ca sĩ - Chu Tam

Trong 20 năm qua, tôi vẫn cứ ca hát,
hát cho người trong trái tim tôi nghe.
Nhưng người trong lòng tôi...
cũng không biết em đang chốn nào
mà tôi cứ mãi kiếm tìm em.

Xem chi tiết
0

Phím tắt trong PhpStormPhpStorm hiện tại đang là IDE tuyệt vời và đáng để trải nghiệm nhất cho các lập trình viên, tuy nhiên để chúng ta có thể tận dụng được tối đa những gì công cụ cung cấp và để tiết kiệm thời gian cho những thao tác bằng tay thì chúng ta nên tìm hiểu và sử dụng những tổ hợp phím để cho công việc của chúng ta thêm hiệu quả.

**Lưu ý: Ở đây mình cũng đã highlight những hot key thường xuyên được sử dụng.

Sau đây là Keymap mặc định của PhpStorm trên Windows:

1.Chỉnh sửa

1 Ctrl + Space Gợi ý hoàn thiện những hàm, biến đang được viết dở
2 Ctrl + Shift + Enter Hoàn thiện nốt dòng đang viết.
3 Ctrl + P Hiển thị thông tin các tham số cần điền trong hàm.
4 Ctrl + Q Tra cứu tài liệu nhanh chóng.
5 Ctrl + trỏ chuột lên phía trên của code Giới thiệu tóm tắt thông tin.
6 Ctrl + F1 Hiển thị mô tả về lỗi hoặc cảnh báo.
7 Alt + Insert Tạo mã … (Getters, Setters, Constructors).
8 Ctrl + O Override một method.
9 Ctrl + I Implement một method.
10 Ctrl + Alt + T Tạo ngoặc ngọn với … (if..else, try..catch, cho, vv).
11 Ctrl + / Comment / bỏ ghi chú với dòng bình luận.
12 Ctrl + Shift + / Comment / bỏ ghi chú với khối bình luận (nhiều dòng).
13 Ctrl + W Chọn liên tục (bôi đen) tăng khối mã (code).
14 Ctrl + Shift + W Giảm lựa chọn hiện tại trạng thái trước (13).
15 Alt + Q Thông tin Context.
16 Alt + Enter Hiển thị ý định hành động và sửa chữa tức thì.
17 Ctrl + Alt + L Định dạng lại code trong tab đang được hiển thị.
18 Ctrl + Alt + I Tự động xét con trỏ xuống dòng.
19 Tab / Shift + Tab Con trỏ xuống / lên chọn dòng.
20 Ctrl + X hoặc Shift + Delete Cắt dòng hiện hoặc khối đã chọn vào clipboard.
21 Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert Sao chép dòng hiện tại hoặc khối đã chọn vào clipboard.
22 Ctrl + V hoặc Shift + Insert Dán từ clipboard.
23 Ctrl + Shift + V Dán từ bộ đệm gần đây …
24 Ctrl + D Duplicate dòng hiện hoặc khối đã chọn.
25 Ctrl + Y Xóa dòng, khối dòng đang được chọn.
26 Ctrl + Shift + J Đưa trỏ đến tham số kế tiếp.
27 Ctrl + Enter Đưa trỏ đến cuối dòng.
28 Shift + Enter Bắt đầu dòng mới.
29 Ctrl + Shift + U Bật tắt trường hợp cho chữ tại dấu nháy hoặc khối đã chọn.
30 Ctrl + Shift +] / [ Chọn cho đến khối mã kết thúc / bắt đầu.
31 Ctrl + Delete Xóa từ vị trí con trỏ đến cuối.
32 Ctrl + Backspace Xóa từ vị trí con trỏ đến đầu.
33 Ctrl + Numpad +/- Mở rộng / thu gọn khối mã.
34 Ctrl + Shift + Numpad + Mở rộng tất cả.
35 Ctrl + Shift + NumPad – Thu gọn tất cả.
36 Ctrl + F4 Đóng tab đang hoạt động biên tập.

2. Điều hướng

37 Ctrl + N Tới Class
38 Ctrl + Shift + N Đi tới file
39 Ctrl + Alt + Shift + N Đi tới biểu tượng
40 Alt + Left / Right Mở tab phía trước/sau
41 F12 Quay trở lại cửa sổ công cụ trước
42 Esc Quay trở lại màn hình edit code
43 Shift + Esc Đóng hoạt động hoặc qua cửa sổ đang mở
44 Ctrl + Shift + F4 Đóng, dừng hành động Run/ Message / Search/ …
45 Ctrl + G Di chuyển đến dòng số
46 Ctrl + E Mở danh sách những tập tin đc mở gần đây
47 Ctrl + Alt + Left / Right Chuyển tới file đc edit trước/sau
48 Ctrl + Shift + Backspace Chuyển đến file chỉnh sửa cuối cùng
49 Alt + F1 Chọn file hoặc biểu tượng bất kì với kí tự được nhập
50 Ctrl + B hoặc Ctrl + Click Chuyển tới nơi biến/hàm được khai báo
51 Ctrl + Alt + B Chuyển tới nơi hàm/class được triển khai (s)
52 Ctrl + Shift + I Mở tra cứu định nghĩa
53 Ctrl + Shift + B Chuyển tới nơi kiểu được định nghĩa
54 Ctrl + U Chuyển tới super-method/super-class được định nghĩa
55 Alt + Up / Down Chuyển tới method trước/sau
56 Ctrl +] / [ Di chuyển đến nơi khối mã kết thúc / bắt đầu
57 Ctrl + F12 Mở popup cấu trúc project
58 Ctrl + H Mở hệ thống phân cấp các kiểu dữ liệu
59 Ctrl + Shift + H Mở hệ thống phân cấp các method
60 Ctrl + Alt + H Mở hệ thống phân cấp
61 F2 / Shift + F2 Highlight lỗi trước/sau
62 F4 / Ctrl + Enter Sửa nguồn / Xem mã nguồn
63 Alt + Home Hiển thị thanh điều hướng
64 F11 Chuyển đổi bookmark
65 Ctrl + F11 Chuyển đổi bookmark với mnemonic
66 Ctrl + # [0-9] Tới bookmark đánh số
67 Shift + F11 Hiển thị bookmark

3. Tìm kiếm và thay thế

68 Ctrl + F Tìm
69 F3 Tới kết quả tiếp theo
70 Shift + F3 Tới kết quả trước đó
71 Ctrl + R Thay thế
72 Ctrl + Shift + F Tìm trong trong tất cả tập tin trong thư mục chỉ định
73 Ctrl + Shift + R Thay thế trong trong tất cả tập tin trong thư mục chỉ định

4. Tìm kiếm cách sử dụng

74 Alt + F7 / Ctrl + F7 Tìm những nơi được sử dụng/được sử dụng trong file
75 Ctrl + Shift + F7 Highlight những nơi được sử dụng
76 Ctrl + Alt + F7 Hiển thị cách dùng

5. Running

77 Alt + Shift + F10 Chọn cấu hình và chạy
78 Alt + Shift + F9 Chọn cấu hình và thực hiện debug
79 Shift + F10 Run
80 Shift + F9 Debug
81 Ctrl + Shift + F10 Run cấu hình context từ editor
82 Ctrl + Shift + X Mở command line

6. Debug

83 F8 Chạy qua
84 F7 Chạy vào
85 Shift + F7 Chạy vào thông minh
86 Shift + F8 Chạy ra khỏi context hiện tại
87 Alt + F9 Run từ nơi trỏ chuột
88 Alt + F8 Bảng đánh giá
89 F9 Resume chương trình
90 Ctrl + F8 Bật tắt breakpoint
91 Ctrl + Shift + F8 Xem breakpoint

7. Refactor

92 F5 Sao chép file
93 F6 Di chuyểnfile
94 Alt + Delete Xóa file an toàn
95 Shift + F6 Rename file
96 Ctrl + Alt + N Hiển thị thông tin biến của hàm
97 Ctrl + Alt + M Hiển thị thông tin chi tiết của hàm
98 Ctrl + Alt + V Hiển thị thông tin chi tiết của biến
99 Ctrl + Alt + F Hiển thị thông tin của line
100 Ctrl + Alt + C Hiển thị thông tin của Constant

8. Version controls (svn/git)

101 Alt + backquote () Mở nhanh popup version controls
102 Ctrl + K Commit code
103 Ctrl + T Update code
104 Alt + Shift + C Xem thay đổi gần đây

9. Chỉnh sửa chung

105 Ctrl + Shift + A Tìm kiếm action
106 Alt + # [0-9] Mở cửa sổ công cụ tương ứng
107 Ctrl + Shift + F12 Mở rộng tab đang được edit
108 Alt + Shift + F Thêm vào mục ưa thích
109 Alt + Shift + I Kiểm tra tập tin với cấu hình hiện tại
110 Ctrl + backquote (
)
Switch schema
111
Ctrl + Alt + S
Mở cửa sổ cài đặt nhanh
112
Ctrl + Tab
Chuyển đổi giữa các tab và cửa sổ công cụ

10. Tổng kết

Trên đây là toàn bộ những phím tắt bạn có thể sử dụng trong PhpStorm. Bạn cũng có thể đặt lại những phím này để cho phù hợp với bản thân bằng cách mở cửa sổ Setting (Ctrl + Alt + S) sau đó search từ khóa “Keymap” sẽ có danh sách các hotkey hiện tại. Chúc các bạn làm việc hiệu quả và nếu có thắc mắc hoặc chia sẻ thì hãy để lại comment nhé.

Sưu tầm trên Internet
Xem chi tiết
0

Chiều đầu năm


Vậy là đã 1 năm có dư kể từ bài viết Nhìn lại 2015 năm trước, nhanh thật. Thói quen là cứ cuối mỗi năm thằng bé sẽ ngồi lại tổng kết xem năm vừa rồi đã làm được những gì, chưa làm được gì và đã đánh mất đi thứ gì.

Nhưng thằng bé cần làm gì đó phá cách hơn 1 chút, quyết định để chiều đầu năm viết cho nó khác biệt.

Ngày đầu năm nó dậy sớm, dậy sớm hơn hẳn so với khung giờ hàng ngày, cảm giác có cái gì đó khác khác. Nó đánh răng, tắm rửa sạch sẽ và xách xe lượn vài vòng thành phố Hà Nội với cảm giác gì đó lạnh lạnh. Nó cảm thấy có gì đó cô đơn rồi lại phóng xe về căn phòng trọ, ngồi bên cái Laptop và dở code ra như 1 thứ niềm vui đầu năm. Bệnh mãn tính.

Chào 2017
Năm 2016 mở ra với việc thằng bé chuyển 1 môi trường làm việc mới, ban đầu là đi với tư cách lính đánh thuê dự án, rồi vì 1 vài duyên nợ mà ở lại cho đến bây giờ. Một môi trường làm việc mới, nhiều người hơn, nhiều thử thách hơn, nhiều deadline hơn.

Năm 2016 là năm thằng bé bắt đầu làm những công việc hoàn toàn mới so với trước kia, những việc gắn bó với số liệu, với report với những con số mà nó nhìn vào chả khác gì bức vách. Nó cảm thấy nó học hỏi được khá nhiều điều mới lạ.

Năm 2016 là năm mà nhiều áp lực đến với nó. Dồn tới tấp có lúc tưởng chừng như sắp tràn li. Lần đầu nó cảm thấy sợ hãi tột độ khi nhận được tin nhắn của thằng em. Nó bật khóc ngon lành giữa công ty. Một mạch chạy về nhà.

Năm 2016, nó già thêm 1 tuổi, đến cái tuổi mà chỉ cần về nhà bố mẹ ông bà sẽ hỏi nó bao giờ lấy vợ. Đến mức nó ngại về, không phải vì đường xá xa gần, nó ngại khi được hỏi những câu hỏi tương tự như vậy.

Năm 2016, mỗi lần nó về thăm nhà đều không cầm được nước mắt khi ông nội nó cầm tay nó dặn dò nhiều điều. Ông nó ốm đi nhiều lắm, có đôi lúc còn không nhớ nổi tên con cháu nữa. Ông vẫn cầm tay nó nhắn nhủ cháu tự chăm sóc bản thân và làm việc tốt.

Năm 2016, cũng có khá nhiều chuyển biến tốt. Chí ít thằng em nó đã không còn phá phách nữa. Đó là niềm vui nhất đối với nó trong năm cũ qua đi. Nó học thêm được nhiều điều hay, có thêm nhiều mối quan hệ thân tình nữa.

Nó vẫn luôn tin tưởng vào giá trị của tình bạn, tình anh em. Có thể không gặp nhau, không hợp nhau nhiều. Nhưng nó biết, bạn bè anh em vẫn luôn bên cạnh nó. Nó cảm thấy an ủi.

2016, nó học được bài học về gia đình. Anh em trong nhà, không đùm bọc lẫn nhau thì đùm bọc ai.

o0o

Cuối 2016, 1 đứa em cùng xóm trọ thằng bé quý lấy chồng. Ngoài việc chúc mừng thì đấy cũng là cơ hội để thằng bé ngồi lại với những anh em cùng khu trọ. Vài chén rượu, câu chuyện trò. Nhưng cảm giác có gì đó sai sai.

Đã từ lâu rồi, nó không còn ngồi chung mâm uống rượu, không còn ngồi nói vài ba câu bông đùa nữa.

Viết ở đây, chen vài dòng vào cảm xúc, nếu mấy thằng em đọc được thì hãy hiểu cho anh. Anh cũng đã nói rõ hôm uống rượu rồi. Nhưng mà mấy đứa cũng nên hiểu cho cảm xúc của a.

A bây h tính ra cũng không thể nào thoải mái hồn nhiên như 1 vài năm trước nữa. Công việc thì stress nặng nề, rồi thì đủ thứ chuyện ấp tới như nghẹt thở. Anh bận đến nỗi cả năm trời chẳng xem được trọn vẹn 1 bộ phim đúng nghĩa. 7h sáng phóng xe đi làm, lắm hôm 9-10h tối mới về đến nhà. Tắm rửa, ăn uống xong lại đi ngủ. Vòng quay lặp lại.

Chính vì thế nên anh ngại, ngại khi đứng lên hô hào tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ, 1 lần đi chơi. Vì anh sợ mỗi khi như vậy, những cảm xúc của a đôi khi không kìm nén được sẽ ảnh hưởng tới cuộc vui. Anh cũng không thể nào vô trách nhiệm với công việc khi nói nghỉ là nghỉ để đi chơi 1 buổi được. Biết là nó là phép toán so sánh giữa tình anh em và công việc. Nhưng mong mấy đứa hiểu cho anh. Hi vọng rằng, đôi ba thời gian nữa, ngồi lại, anh em mình sẽ hiểu nhau hơn. Hoặc hiểu cho cảm xúc của anh lúc này.

Cũng đã khá lâu rồi mấy anh em xóm cây ổi ngày trước không có 1 buổi tự tập đầy đủ. Dường như mỗi người đều có 1 tâm trạng riêng. Tất cả anh đều biết. Khi mọi người hẹn nhau đi chơi Tết vào đúng ngày công ty bắt đầu mở cửa làm việc. Anh hoàn toàn có thể nói rằng ok rồi đùng 1 phát đến gần hôm Tết nói rằng công ty khai xuân đúng hôm đó nên anh không đi được, anh không làm như thế. Có thể, nó không làm hài lòng số đông, nhưng nó là lời nói thật. Lời nói thật chia sẻ thật tới những người anh coi là anh em.

Nhưng bản thân anh thì vẫn thế, anh đã nói thì sẽ làm và làm được. Anh em thì vẫn là anh em. Có thể lúc này anh bận, không đi được. Nhưng đến khi nào đó, anh sẽ quay lại. Thế thôi.

o0o

2017 đến, lại già thêm 1 tuổi. Vẫn còn 1 đống deadline chưa hoàn thành, vẫn còn 1 đống jobs đang chờ trong list việc sau kỳ nghỉ lễ.

2017 đến, nó vẫn ngồi 1 mình trong chiều đông giá rét, 1 chút cô đơn, 1 chút nhớ.

2017, hi vọng sẽ khác, cuộc đời sẽ tươi mới hơn, bớt đi u ám, thêm vào đó chút vui.

:)

Đính kèm bài nhạc nghe cho vui đời.

Xem chi tiết
0

Trung thu

Đang ngồi code nghe thấy tiếng trống Trung thu đâu đó gần đây, bò ra khỏi hang, thấy gần nhà có 1 đội lân đang tập. Ký ức đâu đó ùa về.

Trung thu trong tôi thời nhỏ là những đêm tối mịt mờ thắp đuốc đi theo đội lân của thanh niên xóm đi vào từng nhà 1 múa xin tiền. Đuốc dầu côn lửa tưng bừng, Những lúc đó, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để được chạm vào con lân của xóm. Trong những ngày này, ông nội tôi chặt cho tôi 1 đoạn cây dùng, nhét vào đó 1 búi giẻ, tưới vài giọt dầu vào đấy là có cây đuốc thắp sáng đi chơi Trung thu. Năm nào không có, tôi khóc, tủi thân lắm.

Trung thu trong tôi là những ngày tháng hồi hộp khi nghe thấy tiếng trống, là hạnh phúc khi bác xóm trưởng vào phát cho nửa cái bánh nướng mà tiền đã được mẹ tôi đóng từ trước. Với tôi, không có cái bánh trung thu nào ngon bằng loại bánh đấy, nửa cái nhưng ăn dè ăn dặt.

Trung thu trong tôi là những buổi học cuối chiều, ngồi trong lớp học mà đầu óc thì đang để ở nơi làm đầu sư tử (quê tôi gọi vậy). Mỗi khi nghe thấy tiếng trống thì làm gì cũng phải tìm mọi cách để ra đến nơi.

... Lớn lên chút xíu.


Trung thu trong tôi là những lần tụ tập thanh niên trong xóm cùng bẻ đầu lân, cùng đi trộm dùng làm đuốc, cùng đi chặt tre làm côn. Là những đêm tối tưng bừng tiếng trống, là những khi ngậm vào miệng 1 hớp dầu to, rồi đội đầu sư tử ngoáy tít mù, là những lúc ghé miệng phun dâu vào côn lửa bừng cháy, lắm khi lửa lan vào cháy xém hết cả tóc lông mày mà vẫn vui.

Trung thu là những khi cả xã tôi cùng tụ tập vào 1 chỗ, các xóm cùng đưa đầu lân ra và tổ chức thi đấu xem đội nào múa đẹp, múa hay, đầu lân đội nào trang trí đẹp... tất cả cùng nhau dõi mắt vào từng màn thi của các xóm. Tiếc là sau này, vì 1 vài lý do và vì cả an ninh, xã tôi đã không còn tổ chức được như vậy nữa.

Trung thu là đêm 16, sau khi đã đi múa xin tiền khắp xóm, thanh niên xóm sẽ dựng 1 sân khấu hoành tráng nơi sân đình, chúng tôi sẽ múa lân, ngoáy côn lửa và trình diễn 1 màn cuối cùng trước khi chia bánh kẹo cho tất cả thiếu nhi trong xóm. Số tiền đó là số tiền múa lân mà thanh niên chúng tôi đi xin mấy ngày qua. Cả xóm cùng vui trung thu, ai cũng có quà. Những em nhỏ (như tôi ngày trước) tranh nhau lên để được sờ tận tay chiếc đầu lân trước khi chúng tôi trình diễn màn cuối cùng và đốt chiếc đầu lân đó như 1 một phần lẽ thành kính dâng lên Thành Hoàng của làng.

Trung thu là mùa mà tất cả thanh niên xóm chúng tôi, dù trước đấy có xích mích, đánh nhau vỡ đầu gẫy răng cũng sẽ đoàn kết lại, cùng nhau làm đầu sư tử, cùng nhau đi múa xin tiền, cùng nhau thức thâu đêm suốt sáng, vì 1 niềm vui mà chúng tôi đã chờ đợi cả năm.

Và chúng tôi cũng tập, từ đầu tháng 8, khi đầu lân đã được bẻ xong, chúng tôi ra sân đình, tập thử với 1 chiếc đầu lân dự phòng được bẻ y hệt. Ai múa đẹp sẽ được đôn lên vai chính, với chúng tôi khi đó, Tôm Cờ Rui cũng không oai bằng người được giao trọng trách múa chính. Chúng tôi chia nhau, người múa mặt nạ, người múa côn, người múa lân, người vẫy đuôi, người đánh trống. Tất cả cùng nhau thành 1 đội lân sẽ đi càn quét khắp xóm trong mấy ngày tới. Bát nháo, nhưng vui.

... Lớn lên thêm nữa....

Đã lâu lắm rồi tôi không còn được sống trong không khí đầm ấm, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết đêm rằm như thế nữa. Sau này được đi nhiều nơi, nhưng với mỗi mùa Trung thu tới, tất cả với tôi đều nhạt nhòa. Không thể tìm được cảm giác háo hức khi nghe tiếng trống đêm rằm như thế nữa... Có lẽ các cụ nói chẳng sai, Trung thu là tết thiếu nhi, mình lớn rồi nên chẳng thể vui nữa... :)

Xem chi tiết
0

Một Trái Tim - Một Tình YêuĐừng hoài nghi, về thời gian sẽ quên.Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời.
Tình anh còn đây, mặc thời gian đổi dời và anh chỉ còn riêng mình em.

Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chờn bước.
Đừng hoài nghi, tình anh em nhé !

Ngày hôm qua đó, tình đã trao em.
Cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy và mai sau nữa yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình em ?
Một tình yêu, một trái tim cho em.

Màu biển xanh, màu tình em với anh.
Tình anh như cát biển vòng tay ôm sóng biển.
Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em
Và đời anh luôn cưu mang tình em.

Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chờn bước.
Đừng hoài nghi tình anh em nhé !

Ngày hôm qua đó, tình đã trao em.
Cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy và mai sau nữa, yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình em ?
Một tình yêu, một trái tim cho em.

Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chờn bước.
Đừng hoài nghi tình anh em nhé !

Ngày hôm qua đó, tình đã trao em.
Cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy và mai sau nữa, yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình em ?
Một tình yêu,một trái tim cho em.
Một tình yêu,một trái tim cho em.


Xem chi tiết
0

Đưa nhau đi trốnVerse 1:

Bố em hút rất nhiều thuốc
Mẹ em khóc mắt lệ nhoà
Bố anh thì đi lại còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà
Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả
Chỉ vỏn vẹn mảnh giấy "đừng lo, đêm nay con đi chơi xa

Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh

Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức
Giờ này mọi khi anh đang trong ca trực
Em thì đang lo ngày mai giảng đường
Ôi những thứ chán chường không tẹo nào háo hức

Mình rời thành phố chật chội náo nức
Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực
Mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực
Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất

Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời
Hay gió về, hay bão táp mưa rơi
Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời
Thì theo anh đi trốn em ơi

Chorus:
Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng
Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu
Biết mấy là yêu cho vừa
Giết mấy thời gian cho vừa
Khi yêu ta mơ về nhau

Thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi
Muốn ném hết tất cả để mà đi
Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà
Sớm thức dậy ở một nơi xa.

Verse 2:

Em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang
Đời lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẽ bàng
Chỉ muốn êm ả với nhau qua ngày tháng
Hè xối gàu nước mát, lửa hồng khi đông sang

Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ
Đời cuốn xô ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ
Âu lo theo về dù ta đã khoá ba lần cửa
Trốn đi trốn đi không đời giết ta lần nữa

Em ơi đi trốn với nhau
Kệ vòng xe đó đưa mình đi tới đâu
Kệ cho nắng cháy, cho bụi phủ vai gầy
Kệ cơm kệ áo, kệ no đủ mai này

Sau lưng là bụi, trước mặt đường chân trời
Mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời
Đời nói mình vô trách nhiệm, có vẻ không oan
Ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan

Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời anh
Sẽ là Mây đen kéo đến hay trời ngời xanh
Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toanh
Thì em ơi đi trốn với anh

Nhiều hơn bầu không khí
Bớt đi những mệt nhoài
Cuộc đời đâu được mấy
Bình yên những sớm mai
Em ơi đi trốn với anh

Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh
Sẽ là những bình mình không có tiếng chuông báo thức
Và tất cả điều làm anh thấy háo hức


Nhiều khi chỉ mong có 1 cô gái chịu ngồi sau xe và cùng nhau đi trốn....

Xem chi tiết
0

Duyên Kiếp - Cỏ Úa

[Duyên Kiếp]

Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu.

Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen
Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng.

[ĐK:]
Em ơi, nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều xuống dần
Em về trên quãng đường xa
Gặp em dù không dám cười
Nhìn nhau, nhìn nhau mà lòng vẫn vui.

Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy
Đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời
Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhoà.

[Cỏ Úa]

Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu.

[ĐK:]
Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ.

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang.Xem chi tiết
0

Thư tình
Trong 20 năm qua, tôi vẫn cứ ca hát,
hát cho người trong trái tim tôi nghe.
Nhưng người trong lòng tôi...
cũng không biết em đang chốn nào
mà tôi cứ mãi kiếm tìm em.

10 năm lại trôi qua,
tôi cứ đang tìm kiếm...
nhưng vẫn không tìm thấy người trong lòng tôi...
....
Giờ đây tôi biết làm sao mới tốt đây?
Khi mà thế giới này, thay đổi nhanh quá!
...
Cô em yêu dấu ơi, xin em đừng từ chối tôi...
mỗi ngày tôi sẽ hát cho em nghe
Cô em yêu dấu ơi, nhất định em đang chờ tôi...
tôi sẽ đạp xe chở em đi vòng quanh thế giới này.
Cô em yêu dấu ơi, hãy mau đến bên tôi đi...
bờ vai tôi, chính là chỗ dựa cho em này...
....
Hơn 30 năm qua...
tôi vẫn kiên trì ca hát...
hát cho người trong lòng tôi nghe...
Nhưng người trong lòng tôi,
em cũng không biết đang ở chốn nào.
Cảm giác rồi ngày mai...em sẽ xuất hiện.Xem chi tiết